De uitstootmaatschappij

Aad Gooidiep blogt soms over Nederlandse toestanden. Zoveel blijkt al uit dit blog.
En wat uit zijn blog niet blijkt, daarover wil hij blijkbaar niets kwijt.

De particatiemaatschappij is een samenleving waarin “burgers zelf een actieve rol hebben in plaats van op de overheid te leunen”. Let op de valse tegenstelling: òf je leunt op de overheid, òf je dopt je eigen bonen. De overheid wordt van haar verantwoordelijkheden ontheven.

Deze formulering komt niet uit de propagandamolen van het kabinet, maar uit een personeelsadvertentie van de Bibliotheek Utrecht. Rutte kan in zijn handen wrijven. De kapitalistische retoriek heeft zich diep genesteld óók in de sectoren die het meest getroffen zijn door de collectieve verschraling.

De Utrechtse bibliotheek noemt zich “ondernemer in het veld van informatie, educatie, kennis en cultuur”. Maar anders dan èchte ondernemers werkt de bibliotheek met vrijwilligers. Want de functie waarvoor wordt geworven is die van Coördinator Vrijwilligers. Blijkbaar heeft het werken in een bibliotheek dan toch weer iets van liefdadigheid.

“Het werken met (gekwalificeerde) vrijwilligers is een nieuwe manier om in de behoeften van klanten te voorzien”. We zien hier een nieuw soort kwalificatie geboren worden: de kwalificatie die je tussen haakjes plaatst, en die daarom geen honorering waard is.

Wie het zich kan permitteren (bijvoorbeeld door een goed pensioen) doet uit liefhebberij het werk dat eigenlijk gedaan zou moeten worden door al die gekwalificeerde, energieke, getalenteerde en ervaren mensen die graag hun eigen bonen doppen – maar nu geen boon omhanden hebben, en straks geen pensioen.

Nederlanders zijn veel te vrijwillig.