“Ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.”

Aad Gooidiep blogt soms over Nederlandse toestanden. Zoveel blijkt al uit dit blog.
En wat uit zijn blog niet blijkt, daarover wil hij blijkbaar niets kwijt.

Ik weet niet hoe u dat “enz.” zou invullen, of hoe ik dat zelf zou moeten doen. Er is er maar één die deze incoherente opsomming kan completeren, en dat is de auteur. Naar zijn mening is het allemaal onzin, of in ieder geval verspilling van publieke gelden.

“Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.” is punt 7 in zijn elfpuntsverkiezingsmanifest, dat uitstippelt wat de PVV van plan is hun (en ons) land aan te doen. Nederland weer van ons, een kladje van één bladzij betiteld als “concept-verkiezingsprogramma”, en in dat stadium blijven steken. Waarmee de invulling van zulke lacunes als dat “enz.” blijft voorbehouden aan de fantasie van de auteur.

Die toch iets concreets in gedachten moet hebben gehad, want hij weet er wèl een bedrag aan te koppelen (10 miljard). Maar zoals velen hebben opgemerkt, met dit “enz.” is die post naar believen oprekbaar wanneer punt 1, “Nederland de-islamiseren”, niet de verhoopte besparing oplevert van 7,2 miljard. Of wanneer de twee pro memorie posten (uit de EU, directe democratie) negatief uitvallen.

Met dit “programma” wil hij het land terugvorderen voor “ons”, mensen blijkbaar die net als hij niet geven om schone energie, innovatie, cultuur, “enz.”. Mensen die dit manifest niet lezen, waarschijnlijk, want de pretentie dat dit onsamenhangende puntenlijstje een programma voorstelt getuigt van minachting voor de lezer.

Minachting — misschien de sterkste constante in het samenraapsel van ideeën en verlangens van de PVV. Minachting voor natuur, cultuur, humanitaire waarden, wetenschap, uitwisseling van ideeën, en voor elkeen die geen van “ons” is. Voor mij, en waarschijnlijk voor u.